Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu

Prijava na studij demografije i hrvatskoga iseljeništva

Ime i prezime
Adresa
Nadnevak rođenja
Mjesto rođenja
Državljanstvo
Adresa e-pošte
Broj telefona
OIB
Ispunjavam uvjete za upis, na državnoj maturi imam prijavljen: Hrvatski jezik razina A
Matematika razina A   razina B
Strani jezik razina A
Izborni predmet prijavljen
Osvojeno 1.-3. mjesto
na državnom natjecanju
DA   NE
Završen drugi četverogodišnji
srednjoškolski program
DA   NE
Želim studirati demografiju i hrvatsko iseljeništvo u kombinaciji s: 1. izbor
2. izbor
3. izbor
4. izbor
5. izbor
6. izbor
Napomene: Unos podataka u sva polja je obvezan!
Poštovani, nužno je na stranici postani-student.hr prijaviti dvopredmetni studij Hrvatskih studija koji biste studirali u kombinaciji sa Studijem demografije i hrvatskoga iseljeništva!