es de en

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu

Upis na studij Hrvata izvan RH

Ime i prezime
Adresa
Nadnevak rođenja
Mjesto rođenja
Državljanstvo
Adresa e-pošte
Broj telefona
Odabir studija 1. izbor
2. izbor
3. izbor
4. izbor
5. izbor
6. izbor
7. izbor
8. izbor
9. izbor
10. izbor
11. izbor
12. izbor
Samoprocjena znanja
hrvatskoga jezika
razumijevanje A1 A2 B1 B2 C1 C2
govor A1 A2 B1 B2 C1 C2
pisanje A1 A2 B1 B2 C1 C2
Izjava o pripadnosti hrvatskomu narodu
(ako pristupnik nema hrvatsko državljanstvo)
Svjedodžba/potvrda o završetku srednje škole
Motivacijsko pismo
Preslika osobne iskaznice ili putovnice
* Isprava o poznavanju hrvatskoga jezika razine B2/C1/C2
(ako je pristupnik ima)
Napomena: Polja napisana crnim slovima su obvezna, plava boja
i zvjezdica označavaju neobvezne podatke!